Posted: March 31, 2012 in Uncategorized

mackybaka!

Dapat daw tayong magtika
at magpenitensya,
ngayong panahon ng Kuwaresma

Wala daw puwang
sa pagsasaya
sa nalalapit na okasyon,
at sa pagsasakripisyo daw,
dapat ang oras natin ay ituon

Ah, Magpasan daw tayo ng krus!
Matutong maghigpit ng sinturon!
At alalahanin ang hirap at dusang
pinagdaanan ng ating Panginoon

Ngunit hindi ba’t tila isang buong taon
na rin tayong nagtitika?
Araw-araw ang penitensya’t
paghihigpit ng sinturon;
dahil sa walang katapusang Kalbaryo
sa nagtataasang presyo
ng mga bilihi’t serbisyo?

Samantalang ang sahod nati’y
ipinako na sa Krus ng kahirapan,
anong lebel pa ba ng sakripisyo
ang dapat nating pagdaanan
para tayo’y makadama rin naman
ang pagpapalang tinatamasa
ng iilan?

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s